Categories
Travel news

เกาะซาไวอิของซามัวใหญ่ที่สุดในโพลินีเซีย

ไขความลับโบราณของปิรามิดที่สูญหายไปนานซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบของซามัว ตามทางเดินหินที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่นักโบราณคดีเรียกว่าเป็นความลับที่ดีที่สุดของแปซิฟิกใต้: กองดวงดาว แท่นรูปดาวโบราณประมาณ 80 แห่งถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลาประมาณ 300 ปีแล้วและแม้หลังจากการขุดค้น ความสำคัญของพวกมันยังคงทำให้ผู้เชี่ยวชาญงงงัน

แม้ว่านักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์กำลังใช้หินมหัศจรรย์ที่ใหญ่ที่สุดเหล่านี้เพื่อท้าทายความเชื่อที่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซามัว เนินปูเลเมไล ที่ความสูง 12 เมตรและมีฐาน 65 เมตร x 60 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ Savai’i ของซามัว เป็นโครงสร้างที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโพลินีเซีย มักเรียกกันว่าพีระมิดทั้งๆ ที่มียอดแบน เนิน Pulemelei มักสร้างขึ้นในช่วงเริ่มต้นในปี 1, 000 CE และโครงสร้างประกอบด้วยแปดจุดหรือฟันเฟืองทำให้ดูเหมือนดาวจากด้านบน เกือบจะตั้งตรงกับจุดต่างๆ ของเข็มทิศ และล้อมรอบด้วยเนินดินเล็กๆ หลายแห่ง ในขณะที่คนในท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าพีระมิดนี้ถูกใช้ในการแข่งขันดักนกพิราบ พิธีทางศาสนาหรือการประชุม หรือเป็นอนุสาวรีย์ฝังศพหรือแท่นสังเกตการณ์ แต่ก็ไม่มีใครสามารถระบุถึงความสำคัญที่แท้จริงได้ แต่ตอนนี้ การทำแผนที่เลเซอร์ใหม่ของพื้นที่รอบๆ เนิน Pulemelei ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญแก่นักโบราณคดี